Welkom!

Welkom op de website van GVB De Wingerd, de Gesubsidieerde Vrije Basisschool van Poederlee. Wijngaard 11 2275 Poederlee Tel 014 88 27 72

Inschrijvingen

Wanneer en hoe kan ik mijn kind inschrijven?

 

Instapdata voor de kleuterschool:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, de ISI+-kaart, Kids-ID, ...).

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.

De inschrijving van uw kind is pas definitief als u een ondertekende en gedateerde verklaring hebt binnengebracht waaruit blijkt dat u kennis nam van de 'Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie' en hiermede akkoord gaat.

Verdere info kan U vinden in onze schoolbrochure, ook beschikbaar op deze site.

 

Meespeeldagen 2017-2018

Juf Els, juf Greet en juf Ellen willen alle kleuters die binnenkort 2,5 jaar worden hartelijk uitnodigen in het klasje van juf Els op één van de volgende momenten:

 • maandag 16 oktober 2017 van 11 tot 12 uur
 • maandag 11 december 2017 van 11 tot 12 uur
 • maandag 22 januari 2018 van 11 tot 12 uur
 • maandag 19 maart 2018 van 11 tot 12 uur
 • vrijdag 15 juni 2018 van 11 tot 12 uur

Graag vooraf inschrijven via mail: directie @ gvbs-dewingerd.be

Vergeet zeker niet de ISI+-kaart of Kids-ID van uw kind mee te brengen als u uw kind wil inschrijven.
Passen deze data u niet gelieve dan een afspraak te maken met de directeur. Een telefoontje volstaat: 014 / 88 27 72 (school) – 0478 / 59 27 91 (privé directeur).

 

Kleurplaat en brief downloaden: klik hier.

 

Infoavond instappers

 • donderdag 3 mei 2018 om 20 uur

Graag vooraf inschrijven via mail: directie @ gvbs-dewingerd.be.

 

Schoolfeest

 • zaterdag 26 mei 2018 van 14 tot 18 uur