Wanneer en hoe kan ik mijn kind inschrijven?

 

Instapdata voor de kleuterschool:

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar kunnen op volgende dagen instappen:

 • De eerste schooldag na de zomervakantie;
 • De eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • De eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • De eerste schooldag van februari;
 • De eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • De eerste schooldag na de paasvakantie;
 • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

 

Een kleuter vanaf 3 jaar kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.
In september van het jaar waarin je kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. 
Breng de isi+-kaart of de Kids-ID van je kind mee bij de inschrijving. 

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, de ISI+-kaart, Kids-ID, ...).

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.

De inschrijving van uw kind is pas definitief als u een ondertekende en gedateerde verklaring hebt binnengebracht waaruit blijkt dat u kennis nam van de 'Schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie' en hiermede akkoord gaat.

Verdere info kan U vinden in onze schoolbrochure, ook beschikbaar op deze site.

 

Meespeeldagen

 • vrijdag 30 april 2021 van 11 tot 12 uur
 • maandag 14 juni 2021 van 11 tot 12 uur

 

 • maandag 18 oktober 2021 van 11 tot 12 uur
 • maandag 13 december 2021 van 11 tot 12 uur
 • maandag 24 januari 2022 van 11 tot 12 uur
 • maandag 21 maart 2022 van 11 tot 12 uur
 • maandag 9 mei 2022 van 11 tot 12 uur
 • maandag 13 juni 2022 van 11 tot 12 uur

Graag vooraf inschrijven via mail: directie @ gvbs-dewingerd.be

Vergeet zeker niet de ISI+-kaart of Kids-ID van uw kind mee te brengen als u uw kind wil inschrijven.
Passen deze data u niet gelieve dan een afspraak te maken met de directeur. Een telefoontje volstaat: 014 / 88 27 72 (school) – 0478 / 59 27 91 (privé directeur).

 

Infoavond instappers 2022-2023

 • maandag 7 maart 2022 om 20 uur

Graag vooraf inschrijven via mail, directie @ gvbs-dewingerd.be.

 

Schoolfeest

 • zaterdag 7 mei 2022 van 14 tot 18 uur