Visie

Het logo van onze school is een druiventros. Deze druiventros staat symbool voor vreugde, vruchtbaarheid en geduld. Vreugde staat voor het welbevinden van elk kind, vruchtbaarheid staat voor de samenwerking met alle partners en geduld duidt op het geloof dat we hebben in de groeikracht van elk kind, zelfs als het moeilijk(er) gaat.

Om school te maken, moet er verbondenheid zijn tussen leerlingen, leerkrachten, (groot)ouders,  medewerkers en de lokale gemeenschap. Onze druivenstok staat symbool voor deze verbondenheid. 

School maken is samen op weg gaan, want samen staan we sterk om te leren en te leven! 

Samen met onze ouders werken we aan een vruchtbare, open communicatie vanuit een gemeenschappelijke zorg om de kinderen die zij aan ons toevertrouwen.  Door de laagdrempeligheid voelen ouders zich welkom in onze school. Ze zijn als het ware partner van de school. We vinden daarbij de informele contacten aan de schoolpoort of op de speelplaats zeer waardevol. Daarnaast komen we tot overleg en samenwerking  in verschillende comités zoals de ouderraad, de schoolraad, het schoolfeestcomité, het schoolbuscomité, het vitamineteam en het tuinteam. 

Samen leren we van en met elkaar: onze kinderen ontwikkelen kennis, vaardigheden en attitudes voor nu en voor later. Daartoe vinden we het belangrijk dat zij hun talenten  kunnen ontdekken en ontwikkelen. We trachten onze kinderen intrinsiek te motiveren om te leren, door hun interesses, leergierigheid en creativiteit te prikkelen, zodat de kinderen hun eigen leerproces in handen kunnen nemen. Onze leerkrachten differentiëren zodat elk kind kan ontwikkelen op zijn eigen tempo en volgens zijn eigen mogelijkheden. We volgen hun vorderingen nauwgezet op en communiceren hierover met de leerling zelf en met hun ouders.

Onze leerkrachten willen zich blijven professionaliseren om hedendaags, kwaliteitsvol onderwijs te bieden en willen elkaars sterktes benutten.

Samen leven maken we waar in een veilig pedagogisch klimaat waar we niet alleen de waarden voorleven, maar ook de kinderen helpen waarden te ontdekken zoals respect, waarheid, schoonheid, geduld, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en gerechtigheid. Om op een fijne manier samen te leven dient iedereen te beseffen dat regels en goede afspraken nodig zijn.  

Onze leerkrachten zetten in op sociale vaardigheden en bevorderen een gezond en onontbeerlijk gevoel van zelfrespect en zelfwaarde bij de kinderen. 

Zo leren ze samen te leven vanuit verbondenheid met zichzelf, maar ook met elkaar in diversiteit, met de natuur, met de gemeenschap en met God.  Dit is een gave en een opgave. 

Als katholieke dialoogschool willen we van hieruit elke dag weer samen op weg gaan.

 

Schoolreglement

 Download de schoolbrochure in PDF-formaat door hier te klikken.

 

Onderwijsbrochure regelgeving

 Download de infobrochure Onderwijsregelgeving door hier te klikken.

 

Opvoedingsproject

 Download het opvoedingsproject door hier te klikken.

Blikvangers

 

 Realisaties

 

Klik hier om de presentatie in een groter scherm te openen.